Kvalita života v regionech České republiky

Souhrnné indexy kvality života na úrovni správních obvodů
obcí s rozšířenou působností

TREXIMA, spol. s r.o., 2022
Systém hodnocení a srovnávání kvality života obyvatel České republiky v regionální dimenzi je vědecko-výzkumným projektem,
který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky (TA ČR).