Zdroje

CZESANÝ, S. (2006). Indikátory udržitelného rozvoje. Statistika. 2006, č. 5, s. 431-434.

HSU, A., JOHNSON, L.A., LLOYD, A. (2013). Measuring Progress: A Practical Guide From the Developers of the Environmental Performance Index (EPI). New Haven : Yale Center for Environmental Law & Policy, 2013

HUDRLÍKOVÁ, L. (2013). Composite Indicators as a Useful Tool for International Comparison: The Europe 2020 Example. Prague economic papers. 2013, roč. 22, č. 4, s. 459–473. ISSN 1210-0455.

JOHNSON, R. A KUBY, P. (2007). Elementary Statistics, Enhanced Review Edition. Cengage Learning, 2007, s. 832. ISBN 9780495383864.

KOTNÍK, Ž., KLUN, M. (2013). Constructing composite environmental indicators. Conference proceedingd "Excellence in Services". Ljubljana: University of Ljubljana, 2013, s. 392-403, ISBN 9788830432736.

LUTERO, G. (2010). The aggregation problem in its hystorical perspective: a summary overview. Methods development of quarterly national accounts. ISTAT, National Accounts Directorate, 2010.

MELOUN, M. A., MILITKÝ, J. (2006). Kompendium statistického zpracování dat. Praha : Academia, 2006, s. 985. ISBN 80-200-1396-2.

MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : PLUS spol. s r. o. 1994, ISBN 80–85297–56–6.

MOLDAN, B., HÁK, T., KOVANDA, J., HAVRÁBNEK, V., KUŠKOVÁ, P. (2005). Uspějí agregované indikátory při měření environmentální udržitelnosti? Statistika. 2005, č. 2, s. 125-135.

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021a): Kvalita života v regionech: dimenze bohatství. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/m8vaX

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021b): Kvalita života v regionech: dimenze zaměstnanost. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/18rrrH

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021c): Kvalita života v regionech: dimenze bydlení. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/0OKber

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021d): Kvalita života v regionech: dimenze zdraví. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/0X5Syr

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021e): Kvalita života v regionech: dimenze slaďování. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/1iKaaq0

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021f): Kvalita života v regionech: dimenze vzdělávání. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/jO515

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021g): Kvalita života v regionech: dimenze mezilidské vztahy. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/1DqTWj0

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021h): Kvalita života v regionech: dimenze občanská angažovanost a dobré vládnutí. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/0iHHT90

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021i): Kvalita života v regionech: dimenze životní prostředí. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/0DKSyu

NETRDOVÁ, P., ŠAVRDOVÁ, J., HAVEJ, P. (2021j): Kvalita života v regionech: dimenze bezpečnost. Soubor specializovaných map. https://arcg.is/1a9WfC1

OECD & JRC. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publishing, 2008, s. 162. ISBN 9789264043466.

PETKOVOVÁ, L., HUDRLÍKOVÁ, L. (2013). Využití vícekriteriálních rozhodovacích metod v regionální analýze udržitelného rozvoje. FORUM STATISTICUM SLOVACUM. 2013, č. 7, s. 177-182.

SAISANA, M. (2010). ELLI-Index: a sound measure for lifelong learning in the EU. Luxembudg: Joint Research Centre, European Union, 2010, s. 47. ISBN: 978-92-79-15629-8.

SAISANA, M., TARANTOLA, S. (2002). State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development. European Commission: Joint Research Centre, Institute for the Protection and the Security of the Citizen, Technological and Economic Risk Management Unit, 2002. EUR 20408 EN Report.

SALTELLI, A. (2012). Composite Indicators: An Introduction. 2012. Paper presented at the 10th JRC Annual Seminar on Composite Indicators.

SALTELLI, A., NARDO, M., SAISANA, M., TARANTOLA, S., LIŠKA, R. (2005). Agregované indikátory. Statistika. 2005, roč. 2 s. 93-106.

SALZMAN, J. (2003). Methodological Choices Encountered in the Construction of. Centre for the Study of Living Standards. 2003.

SINGH, R. K., MURTY, H. R., GUPTA, S. K., DIKSHIT, A. K. (2012). An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators. 2012, roč 15, s. 281-299.

ULIJASZEK, A. J., JOHNSTON, F. E., PREECE, M. A. (1998). The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, 1998, s. 497. ISBN 9780521560467.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. (2014). Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme, 2014, s. 216. ISBN 978-92-1-126340-4.

VEENHOVEN, R. (2000): The Four Qualities of Life. Journal of Happiness Studies, 1, 1, 1–39.


Data vstupující do souhrnných indexů byla publikována v rámci souborů specializovaných map (Netrdová a kol. 2021a-j), kde je detailně popsán způsob výpočtu indikátorů i využité zdroje. U každého souhrnného indexu jsou uvedeny zdroje původních dat, které do výpočtu vstupují.